TÄVLINGSREGLER

En vinnare från Media Markt Club-medlem som utses bland de tävlingsdeltagare som deltagit i tävlingsmomentet, det vill säga svarat rätt på frågan samt skrivit en motivering och är medlem i Media Markt Club. Deltagarna måste bli Media Markt Club medlem senast den 31/3 2017 och befintliga Media Markt Club medlemar kan även delta. Deltagarna ansvara själva för att registrera samma e-mail adress som är används till Media Markt Club. Vinnaren utses av en jury från Media-Saturn e-handel Sverige AB (”Media-Saturn”). Juryns beslut kan ej överklagas. Vid eventuella omständigheter som sjukdom, tvister eller skador på varuhuset som gör det omöjligt att genomföra eventet har Media-Saturn e-handel Sverige AB rätt att avbryta tävlingen.

Vinnaren underrättas personligen via telefon av Media-Saturn och publiceras på Media Markts diverse sociala media kanaler och på kampanjsidan efter tävlingens slut. Om vinnaren ej svarar på telefon inom 24 timmar utses en ny vinnare.

Vinnaren förbinder sig att vara tillgänglig för kontakt när tävlingen är avslutad och att delta i racet på av Media-Saturn vald plats och tiddatum, preliminärt mellan vecka 11-13, 2017. Eventet kommer att hållas i ett av Media Markts varuhus i Sverige. Media-Saturn står för resa inom Sverige och logi under en natt för vinnaren och en medföljare. Vinnaren och medföljaren godkänner att de får filmas och intervjuas särskilt i samband med och under nedan beskrivna race då vinsten hämtas och att denna film tillsammans med vinnarens och medföljarens namn sedan får användas obegränsat i marknadsföringssyfte av Media-Saturn eller annat bolag ingående i Media-Saturnkoncernen. Vinnaren och medföljaren ska inte äga rätt att kräva någon ersättning för sådant nyttjande, utan anser sig fullt ersatta genom den vinst som vinnaren erhåller genom deltagande i tävlingen. Det åligger vinnaren att informera medföljaren härom. Skulle medföljaren kräva sådan ersättning ska vinnaren hålla Media-Saturn eller annat bolag i Media-Saturnkoncernen skadeslös.

Vinsten består av att vinnaren under 120 sekunder får plocka på sig så mycket hon eller han kan bära med händerna av produkter i ett av Media Markts varuhus. Några särskilda hjälpmedel (såsom ryggsäck eller selar) får därvid inte användas, med undantag för sådana som fordras av den som har funktionsnedsättning. Övriga regler för hur racet går till avhandlas nedan.

Vinsten består av att vinnaren under 120 sekunder attfår plocka på sig en (1st) av varje produkt per modell och generation (färger, utökade minne och andra uspar ränkas som en modell eller generation se exempel § 6) som hon eller hanman kan bära med händerna av produkter i ett av Media Markts varuhus. Några särskilda hjälpmedel (såsom ryggsäck eller selar) får därvid inte användas, med undantag för sådana som fordras av den som har funktionsnedsättning. Vinnaren får endast besöka en (1st) produktavdelning och får inte återvända till samma produktavdelning efter lastat av produkterna på vinstzonen (se exempel § 7). Övriga regler för hur racet går till avhandlas nedan.

Vinst kan ej överlåtas eller bytas mot kontanter. Skatt betalas av vinnaren och ingen ångerrätt. Det är vinnarens ansvar att kontakta Skatteverket vid eventuella frågor om skatteåterbäring och belopp.

Fusk tillåts ej och Media-Saturn förbehåller sig rätten att diskvalificera misstänkta fuskare. Till fusk räknas t ex att en person tävlar flera gånger.

Personuppgifterna som den tävlande lämnar i tävlingsformuläret kommer att behandlas av Media-Saturn e-handel Sverige AB som är personuppgiftsansvarig. Vi Media-Saturn kommer inte att vidarebefordraej sprida eller dela med oss av uppgifterna till obehöriga parter. Uppgifterna kan komma att användas i kommersiellt syfte, t ex för marknadsföring och reklam. Därutöver kan personuppgifterna behandlas och användas för att Media-Saturn ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot vinnaren eller annars enligt lag eller myndighetsbeslut.

Anställda, samt närståendeanhöriga till dessa, hos Media-Saturn e-handel Sverige AB, Media-Saturn Nordic Shared Services AB eller annat bolag ingående i den svenska Media-Saturnkoncernen (såsom ett Media Markt-varuhus) har inte rätt att delta i tävlingen. Har anställd eller närstående deltagit och vunnit ska vinnaren vara skyldig att till Media-Saturn återlämna vinsten eller, i den utsträckning sådant återlämnande inte kan ske, ett belopp motsvarande vinstens värde vid erhållandet. Med ”närstående” avses den innebörd som begreppet har enligt konkurslagen, varvid med närstående anses den som är gift med vinnaren eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till vinnaren eller är besvågrad med honom i rätt upp-eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står vinnaren personligen särskilt nära.

Tävlingen avslutas den 31 mars 2017.

Du ska ha fyllt 18 år för att vara med och tävla. Du ska ha bra hälsa och vara försäkrad om eventuella skador skulle uppstå under racet.

Regler för finalen:

 1. Vinnaren har exakt 120 sekunder till förfogande att ställa produkter i en ”vinstzon”. Alla produkter som placeras i vinstzonen inom tiden tillfaller vinnaren.
 2. Val av varuhus och datum bestäms av Media-Saturn, och kommer meddelas vinnaren vid notifiering.
 3. Vid eventuell oenighet kring vinsten förbehåller sig Media-Saturn rätten att avgöra denna med hjälp av en av Media-Saturn utsedd domare.
 4. Endast vinnaren får samla produkter, och får inte under några omständigheter ta hjälp av 3:e part.
 5. Endast fysiska produkter kan plockas – presentkort, abonnemang och servicetjänster är alltså inte en möjlig del av priset.
 6. Vinneren får endast plocka en (1st) produkt av varje, detta räknas inom modell och vid generation release. Om produkten finns i flera färger, olika prestanda, minne (megabytes, gigabytes), extra tillbehör, och andra fördelar som ger just den produkten ett extra värde är det upp till vinnaren att välja den specifika modellen och räknas som en (1st) produkt. Exempel på § 6 är att vinnaren får plocka 1 st iPhone 6 i valfri färg och minne samt 1 st iPhone 6S i valfri färg och minne. Vinnaren får ej plocka (1st) iPhone 6S Svart 16GB och en (1st) iPhone 6S svart 32GB.
 7. Vinneren får endast springa en (1st) gång till varje kategoriavdelning innebörden till detta är att man inte får springa tillbaka till samma kategoriavdelning efter man lämnat av produkter på vinstzonen. Exempel på § 7 är att om vinnaren springer in i TV&HiFi kategoriavdelning i varuhuset och hämtar t.ex. 1 st tv + 1 st högtalare och lämnar sedan av produkterna på vinstzonen är det förbudet att springa tillbaka till samma kategoriavdelning.
 8. Tävlingen sker i försäljningsytan av varuhuset och produkter får följaktligen ej hämtas från lager eller andra icke publika utrymmen.
 9. Vinnaren förbinder sig att under racet bära kläder som tillhandahålls av Media-Saturn e-handel Sverige AB.
 10. Produkter får endast bäras med händerna eller skjutas fram. Några särskilda hjälpmedel (såsom ryggsäck eller selar) får därvid inte användas, med undantag för sådana som fordras av den som har funktionsnedsättning.
 11. Vinnaren förbinder sig att under racet hantera produkterna med tillbörlig försiktighet. Om produkter går sönder genom försumligt handhavande äger Media-Saturn e-handel Sverige AB ingen skyldighet att ersätta ovan nämnda produkter.
 12. Vinnaren ska ersätta Media-Saturn e-handel Sverige AB för de skador som vinnaren av uppsåt eller oaktsamhet orsakar på produkter och annat inom försäljningsytan, med undantag för produkter som vinnaren ställt i vinstzonen inom angivna 120 sekunder och som därför tillfaller vinnaren.
 13. Media-Saturn e-handel Sverige AB ansvarar för fel i vunna produkter i enlighet med konsumentköplagen. Vunna produkter omfattas inte av någon garanti om inte en tillverkargaranti följer av den dokumentation som följer med produkterna. Produkterna omfattas inte av någon bytesrätt eller ”öppet köp” och de kan följaktligen ej lämnas tillbaka i utbyte mot pengar eller andra produkter. Vinnaren kommer få ett ”kvitto” på sina vunna produkter.
 14. Vinnaren deltar i racet på egen risk. Media-Saturn kan ej hållas skyldig för eventuella uppkomna skador.
 15. Media-Saturn e-handel Sverige AB står för transport av vinnarens varor inom Sverige.

Tävlingen arrangeras av Media-Saturn e-handel Sverige AB, Box 57, 182 07 Stocksund, Org Nr. 556864-9304.

Elektronik

Ein Zwei, Drei - Töm varühuset!

Vinn allt du kan plocka på dig under 120 sekunder i ett välfyllt Media Markt varuhus.

Det är enkelt att tävla. Svara på frågan, gå med i Media Markt Club (om du inte redan är medlem) och skicka in ditt bidrag. Media Markt Club-medlemskapet är helt gratis och ger dig en massa fina förmåner och överraskningar!

Gå med i Media Markt Club här!

Från vilket land kommer
Media Markt?

Elektronik

FAQ

Måste man vara medlem i Media Markt Club för att delta i tävlingen?

Ja, det är helt kostnadsfritt. Vi använder oss av samma e-mail som du angett när du blev/blir medlem på Media Markt Club. Matchar inte e-mailen så blir du diskvalificerad.

Hur blir jag medlem i Media Markt Club?

Klicka här

Kan jag bli medlem efter jag tävlat?

Ja, dock måste du bli medlem senast den 31 mars 2017 för att bli registrerad som en vinnarkandidat.

Hur fungerar det med vinstskatten?

Vinstskatt är något som vinnaren måste betala själv. Det går inte att i förväg säga exakt hur mycket det kommer handla om, eftersom det är beroende av hur mycket man har hunnit samla ihop och vad man har för ekonomi i övrigt. Det är dock viktigt att känna till att vinsten inte kan överlåtas till någon annan, eller bytas mot kontanter.

När och var genomförs racet?

Vinnaren av tävlingen måste se till att vara tillgänglig för att delta i racet kvällstid mellan vecka 11-13, 2017. Racet kommer genomföras på ett Media Markt-varuhus någonstans i Sverige. Självklart står vi för resa och logi – både för vinnaren och en medföljare (max 2 st). Den som vinner måste också vara beredd på att bli filmad, plus godkänna att det filmade materialet får användas i marknadsföringssyfte.

Hur tar jag mig till racet?

Vi står för resa och logi – både för vinnaren och en medföljare.

Hur utses vinnaren?

Vinnaren utses av en jury från Media-Saturn e-handel Sverige AB och kontaktas personligen via telefon. Vi kommer även publicera vinnaren på vår diverse sociala media kanaler och på kampanjsidan efter tävlingens slut. Juryns beslut kan inte överklagas.

Om jag vinner, finns det då några begränsningar?

Den som vinner får 120 sekunder på sig att *plocka en (1 st) produkt av varje samt springa en (1) gång till varje **kategoriavdelning utifrån varuhuset uppdelning.

 • Exempel på *en (1st) produkt: Vinnaren får ta 1 st iPhone 6 i valfri färg och 1 st iPhone 6S i valfri färg.
 • Exempel på **kategoriavdelning: Vinnaren får springa en (1) gång till TV & HiFi avdelningen och ta med sig 2 st olika TVn och högtalare men efter att lämnat av produkterna får vinneren inte springa in i samma avdelning.

Det finns några saker man behöver tänka på, till exempel att man inte får använda några hjälpmedel som till ryggsäck eller bärsele under racet, men allt sådant går vi igenom med vinnaren innan eventet börjar. Vill du veta mer redan nu, kan du läsa tävlingsreglerna här.

Om du ångrar dig

Om du skulle ångra dig och inte vill vara med i tävlingen kan du skicka ett mail till: anmalan@media-saturn.com så tar vi bort dig ur databasen.

Tack för ditt bidrag!

Nu behöver du bara fylla i formuläret nedan för att ha chansen att vinna 120 magiska sekunder i ett Media Markt-varuhus.

Om du är den lyckliga vinnaren kontaktar vi dig!

Glöm inte att du måste bli medlem för att kunna delta i tävlingen! Bli medlem nu!

Dela tävlingen med dina vänner på Facebook!

0/100

Kontrollera att du fyllt i följande fält korrekt:

Check Jag har också läst och godkänner tävlingsvillkoren.

Play

TITTA PÅ REKLAMFILMEN

FAQ

TÄVLINGSREGLER