Äkta bildkalibrering!

- certifierad enligt ISF

Vad är bildkalibrering?

Har du reagerat på att bilden på din TV ser överdriven och onaturlig ut? TV-hallåan ser väldigt solbränd, rentav röd, ut i ansiktet? Gräsmattan på fotbollsplanen är pastellgrön? Kläder på personer i bild ser nästan självlysande ut?

Direkt ur kartong är en TV:s bild inställd utifrån TV-tillverkarens vision om vad de råkar anse vara en ”bättre” bild. Detta är godtycklig förändring där tillverkare är ute efter att deras paneler ska ha starka färger och ge ett maffigt intryck. Dessa inställningar förändrar den bild som film- eller tv-serieproducenten skapat från början, trots att TV:ns panel många gånger har kapacitet att visa rätt bild.

Om en TV inte bildkalibreras vet du aldrig ifall det du ser beror på att filmen är skapad på det sättet eller om det är något som TV:n lägger till eller döljer från bilden. Nyanser och ljusskillnader kan försvinna i syfte att göra bilden extra ljusstark och färgsprängd. Bilden ser kanske ”bra”, skarp och färgstark ut men är många gånger långt ifrån den rätta bilden.

En Äkta Bildkalibrering, certifierad enligt ISF, från MediaMarkt åtgärdar detta och du kan lugnt njuta av film och tv-serier med vetskapen att det du ser är det budskap och den vision skaparna av filmen, TV-serien eller spelet avsåg att presentera för dig. Du får den bildupplevelse regissören, fotografen och producenten bokstavligen såg framför sig när de skapade filmen eller tv-serien.

Premium - i varuhuset

Deluxe - hemma hos dig

Intresserad av bildkalibrering?

Prata med en ISF-certifierad säljare som finns i ditt närmaste MediaMarkt-varuhus.

Ej bildkalibrerad

  • Felaktig ljusstyrka
  • Onaturliga färger
  • Överdriven kontrast
  • Fel uppstår i bilden

Bildkalibrerad

  • Anpassad ljusstyrka
  • Naturliga färger
  • Behaglig kontrast
  • Bilden är intakt

Våra rekommenderade produkter

Se våra TV-kategorier

Vill du veta mer om vad som är skillnaden mellan våra olika TV-apparater? Klicka på länken nedan för att lära dig mer.

Jag har hittat bildkalibreringsintsällningar på Internet. Varför är MediaMarkts Äkta Bildkalibrering bättre?

Därför att MediaMarkt utför Äkta Bildkalibrering. Media Markt tittar på hur varje exemplar beter sig och varje exemplar skiljer sig. Vilka bildinställningar som gäller för det exemplaret du läste om på Internet gäller inte nödvändigtvis för just ditt exemplar.

Varför är Äkta Bildkalibrering bättre än till exempel Movie/Film-läget som finns på en TV?

De förinställda lägen som finns i TV:n är sällan helt rätt. De innehåller ofta fel likt för svagt/ starkt ljus eller felaktig kontrast och färger. En Äkta Bildkalibrering åtgärdar sådant.

Vad skiljer en Äkta Bildkalibrering i varuhus från en Äkta Bildkalibrering hemma hos mig?

I båda fallen är TV:n bildkalibrerad och ger rätt bild från de källor som fungerar på rätt sätt. När vi utför en Äkta Bildkalibrering hemma hos dig kan den ISF-certifierade personalen på ett tydligare sätt ta hänsyn till hur ditt rum fungerar och även följa dina önskemål. Då kan hela ditt system kontrolleras, till exempelvis i fall din Blu-rayspelare och andra bildkällor fungerar på rätt sätt.

Kan Äkta Bildkalibrering utföras på alla TV-apparater?

Olika TV-apparater har olika paneler och är därmed olika bra på att återge bild och färg på rätt sätt. Men även enklare modeller kan ställas om så att färgfel och överdrifter i olika parametrar minskas eller försvinner. Många gånger kan en enklare modell därför bildkalibreras till att visa lika korrekt eller till och med mer korrekt bild än en mer avancerad men icke-kalibrerad modell.

Utför MediaMarkt Äkta Bildkalibrering på digitalboxar och Blu-rayspelare?

MediaMarkt bildkalibrerar TV:n så den återger rätt bild. Då brukar så gott som alla källor också ge rätt bild. En digitalbox och de flesta Blu-rayspelare kan i sig sällan bildkalibreras. Däremot kan de vara felinställda vilket påverkar bilden negativt.

Kan MediaMarkt utföra Äkta Bildkalibrering även på monitorer?

Absolut! Beroende på hur du använder din monitor kan en Äkta bildkalibrering även på monitorer vara väldigt värdefullt. Framför allt för mer avancerade monitorer som används för t.ex. spel eller design.

MediaMarkt har utfört en Äkta Bildkalibrering på min TV men det är olika bild på olika TV-kanaler och på olika filmer?

Filmer, TV-serier och för delen olika TV-sändningar ser olika ut för att det är meningen att de ska se olika ut. Innehållsskaparna har olika historier att berätta och använder olika bildspråk. Alla arbetar mot samma färgstandard som din TV är kalibrerad mot. Dessa skillnader blir därför tydligare när TV:n är bildkalibrerad. Nu vet du att bilden ser ut som den gör därför att filmen och TV-programmet är skapad på det sättet.

Vad händer om min TV blir nollställd eller om bildkalibreringens inställningar på annat sätt försvinner?

Efter en utförd Äkta Bildkalibrering får du en kalibreringsrapport som innehåller de förändringar och inställningar som är genomförda. Du kan alltid lägga tillbaka dessa själv eller kontakta MediaMarkt för assistans.

Min TV har ojämn bild, ”clouding” och ”bandning”. Kan MediaMarkts Äkta Bildkalibrering åtgärda det?

Äkta Bildkalibrering handlar om att återge en bildsignal intakt med färg och ljus på rätt sätt. En Äkta Bilskalibrering kan därför inte åtgärda en TV du upplever som defekt. Däremot kan vår ISF-Certifierade personal åtgärda problem i bilden vilka beror på att själva bildinställningarna skapar fel.

Vad innebär ISF-Certifiering?

ISF, Imaging Science Foundation, är en organisation dedikerad till att förbättra kvaliteten på elektronisk bildåtergivning. ISF verkar för att rätt verktyg och rätt kunskap finns för att följa de internationella färgstandarder som finns. När Media Markts personal ISF-certifieras har de genomfört utbildning med teori och praktik samt i praktiska prov visat sin färdighet.

Vilken utrustning och utbildning använder Media Markt?

Vår personal är ISF-certifierad och använder sig av Spectracals programvara Calman. Spectracal samarbetar med både TV-tillverkare och innehållsskapare för att få fram de verktyg som behövs. Mätutrustningen är Chroma C6 och testsignalgeneratorn Videoforge. Utrustningen är i sin tur NIST-certifierad, det vill säga varje exemplar av mätare och testsignalgenerator först är testade i ett laboratorium innan de används.

Vilken färgstandard arbetar MediaMarkt mot?

I grunden det som din TV eller Display använder. I dagsläget betyder det så gott som undantagslöst den vanliga HDTV-standarden, ITU-R Rec.709, alltså den världsomfattande standard som gäller för så gott som all moderna produktion av TV och filmer. MediaMarkt kommer också att följa den pågående utveckling som sker mot till exempel HDR, High Dynamic Range och Ultra HD-standarden, ITU-R Rec.2020.

Vilka aspekter av bilden ändras vid en Äkta Bildkalibrering?

MediaMarkt följer ISF Level II-nivån och kalibrerar därför dynamiskt omfång, gråskala, gamma/EOTF-nivå och färghanteringssystem (CMS) med mål på en avvikelse under Delta-E 3.

Din TV är unik

En Äkta Bildkalibrering måste ske på varje enskild TV eftersom olika exemplar kan skilja sig en hel del. Trots samma artikelnummer och samma namn på produkten är det inte säkert att alla delar och komponenter beter sig exakt likadant.

Därför kan man aldrig kalibrera en TV och förvänta sig att de justeringar som genomförs automatiskt stämmer för andra exemplar av samma modell. Det vore som att stämma en gitarr och sedan förutsätta att samma förändringar automatiskt stämmer alla andra gitarrer av samma sort.

Just detta är vad MediaMarkt menar med Äkta Kalibrering. Vi tar hänsyn till varje exemplar och deras individuella skillnader. Vår ISF-certifierade personal går in på djupet med varje enskilt exemplar och kalibrerar alla bildparametrar till rätt nivåer. På det sättet skapas de mest gynnsamma förutsättningarna för en kontrastrik och dynamisk bild med liv och kraft utan överdrifter.

Anpassa bilden efter dina förutsättningar och önskemål

När MediaMarkts isf-certifierade personal utför en Äkta Bildkalibrering på en TV i varuhuset används en korrekt bildkälla. Det betyder att TV:ns panel är korrekt bildkalibrerad och därefter visar bild på rätt sätt. Så länge som din bildkälla, likt din digitalbox, din Blu-rayspelare och så vidare också fungerar som de ska, d.v.s. skickar korrekt signal, kommer TV:n efter en utförd bildkalibrering visa korrekt bild. Vill du däremot att TV:n ska anpassas efter det rum, den miljö och det system du använder hemma kan du som alternativ välja att MediaMarkts personal kommer hem till dig. Tillsammans med dig går vi igenom förutsättningar och önskemålen just du har.

En Äkta Bildkalibrering kan inte förloras

Vad du får rent konkret utöver en korrekt, pålitlig bild är en kalibreringsrapport. Rapporten innehåller de bildinställningar som är genomförda så att du kan lägga in dem igen ifall de ändras av misstag. Rapporten beskriver också hur TV:n presterar före och efter en Äkta Kalibrering och intygar just hur ditt exemplar beter sig.