Reklamation och Reparation

Vi hjälper dig!

Sure Thing är en försäkring för dig som handlar både som privatperson eller företag.

Med Sure Thing får du ett bra skydd mot plötsliga och oväntade händelser som stöld genom inbrott och oturshändelser.

Frågor & Svar

Fråga:

Är det självrisk?

Svar:

Ja,men bara på mobiltelefoner. Självrisken varierar beroende på inköpsvärdet av din telefon. Har du köpt en försäkring i egenskap av företag och oavsett produkt har du alltid en självrisk.

Fråga:

Kan jag förnya min försäkring?

Svar:

Din produktförsäkring löper på 1 år. På stationära produkter kan du komma att erbjudas en förlängning av din försäkring.

Fråga:

Hur går det till?

Svar:

Vi kommer per post skicka ut ett erbjudande om att förlänga din försäkring. Kontrollera att det står rätt namn och adress på ditt kvitto då vi skickar erbjudande om förlängning till adressen som står på kvittot.

Fråga:

Jag har tappat min telefon i marken, displayen har gått sönder. Vad gör jag nu?

Svar:

Du kan direkt skapa en skadeanmälan här.

Bege dig sedan till ditt närmaste MediaMarktvaruhus som i sin tur hjälper dig med att skicka den till verkstad.

Fråga:

Jag har en produktförsäkring för företag köpt via er. Jag har fått en skada åtgärdad med hjälp av försäkringen. Hur går jag tillväga för att begära ersättning?

Svar:

Bifoga kopia på kvittot samt ifylld blankett. Skicka detta till Söderberg&Partner som i sin tur ersätter dig.

Fråga:

Jag vill överlåta min försäkring till en annan person.

Svar:

Fyll i underlaget och skicka till Söderberg & Partner så administrerar det överlåtelsen.

Fråga:

Jag har ångrat köpet av min försäkring.

Svar:

Hos Media Markt har du som kund 30 dagar öppet köp. Önskar du ångra ditt köp av försäkringen inom 30 dagar kontaktar du ett Media Markt varuhus.