Avfuktare

Visa alla

Avfuktare –
så väljer du rätt

Luftavfuktaren är ett mycket användbart verktyg för husägare. Den kan inte bara rädda huset från fuktskador och mögel, utan också torka tvätt och skapa ett behagligare inomhusklimat. I de senare fallen är en avfuktare bra att ha, men gäller det att förebygga mögel är den ett måste för både hus och hälsa.

Vanligt med fukt i krypgrund och källare

Fukt i krypgrunden, i källaren eller på vinden är mycket vanligt och något som alla husägare behöver ta hänsyn till. Om den relativa luftfuktigheten är över 75 procent finns en risk för mögeltillväxt, vilket kan orsaka både hälsoproblem och skador på huset. Den risknivån kan bland annat uppnås där det finns en så kallad köldbrygga – något som kan uppstå där en konstruktionsdetalj kan leda värme mellan den varma insidan av huset och den kalla utsidan.

I samband med en köldbrygga uppstår kondens, d.v.s. när vatten i gasform övergår till vätska i form av vattendroppar. Kondens kan avslöja fuktproblem, men även utan synlig kondens kan luftfuktigheten vara för hög. Det betyder förstås inte att alla borde skaffa luftavfuktare och ställa i varje utsatt utrymme. Men om du misstänker fukt är det alltid en bra idé att testa med en hygrometer för att mäta den relativa luftfuktigheten. Det är det enda sättet att få tydliga besked om fukthalten.

Luftfuktigheten ska varken vara för hög eller för låg. En vanlig rekommendation – som gäller både hus och hälsa – är en luftfuktighet på 40–60 procent. Är halten högre än 75 procent kan det vara dags att skaffa en avfuktare. Men slå inte till på första bästa produkt, eftersom det finns olika sorters luftavfuktare för olika ändamål.

Olika typer av avfuktare

Det finns två huvudtyper av fristående avfuktare: Kondensavfuktare (kallas också kylavfuktare) och sorptionsavfuktare. En tredje typ är termisk avfuktare, som är en fast installation i nybyggda hus, men vi håller oss till de första typerna här.

Kondensavfuktare (kylavfuktare)

En kondensavfuktare använder ett köldmedium för att skapa en kall yta. När varm, fuktig luft kommer i kontakt med den kalla ytan, bildas kondens som hamnar i vattentanken. Det här är den vanligaste typen av fristående luftavfuktare för inomhusbruk. De passar bäst i uppvärmda delar av huset som tvättstuga och uppvärmd källare.

För att kondensavfuktaren ska fungera – genom att bilda kondens – måste den vara kallare än omgivningen på insidan. Det betyder att effektiviteten minskar vid temperaturer under 15 grader och blir det alltför kallt (under ca 5 grader) kan is bildas på kylslingorna. Det finns trots det många produkter, t.ex. Woods avfuktare, som är effektiva ner till +5 grader.

Sorptionsavfuktare

En sorptionsavfuktare använder ett absorberande material för att ta upp vatten från luften, lite som en svamp. När materialet är mättat droppar vattnet ned i en kondensator som leder bort fukten i form av en varmluftström genom en kanal eller slang. Det finns alltså ingen vattenbehållare som måste tömmas.

Eftersom de arbetar på ett helt annat sätt fungerar sorptionsavfuktare bättre än kondensavfuktare vid kallare temperaturer. Därför är den här typen av avfuktare rätt val för ouppvärmda garage, förråd och friggebodar, och som krypgrundsavfuktare eller vindsavfuktare.

Välj avfuktare efter funktioner och kapacitet

Avfuktarens pris beror mest på dess kapacitet, d.v.s. hur mycket fukt avfuktaren kan ta ut ur luften per dygn, vilket påverkar hur stort utrymme den kan arbeta effektivt i. Den mest intressanta siffran att jämföra är därför avfuktningseffekt i liter/dygn.

Kapacitetstabell (ungefärlig):<30 kvm <50 kvm <100 kvm
60–70% relativ luftfuktighet 6 l/dygn 8 l/dygn 12 l/dygn0
70–80% relativ luftfuktighet 7 l/dygn 9 l/dygn 12 l/dygn
85–100% relativ luftfuktighet 8 l/dygn 10 l/dygn 16 l/dygn

Tänk på att tillverkarens angivna avfuktningseffekt är baserad på ideala förhållanden med jämförelsevis hög värme och hög relativ luftfuktighet, där en kondensavfuktare arbetar som mest effektivt. Under mer realistiska förhållanden, exempelvis i en sval källare, kommer avfuktaren inte nå upp till sin maximala avfuktningseffekt. Trots det har även mer prisvärda kondensavfuktare med en avfuktningseffekt runt 10 l/dygn fullt tillräcklig kapacitet för till exempel en inte alltför stor tvättstuga.

Kapaciteten går också hand i hand med vattentankens kapacitet, som avgör hur ofta du behöver tömma tanken. Om du kommer att ha avfuktaren i drift mer eller mindre konstant i samma utrymme blir tanken alltid en begränsning. Ett bättre alternativ är i så fall att dra en slang från avfuktaren till en golvbrunn eller annat avlopp i en lägre nivå än luftavfuktaren.