Luftrenare

Visa alla

Behöver jag en luftrenare?

I många fall går det att hålla luften tillräckligt fräsch genom att städa och vädra regelbundet, men en luftrenare kan vara användbar i många situationer. Ett par uppenbara exempel är om du har känsliga luftvägar, exempelvis på grund av astma, eller om du är allergisk mot damm, kvalster eller pollen. En luftrenare kan också vara bra om du bor i ett område som är särskilt utsatt för föroreningar utifrån, t.ex. från tungt trafikerade vägar.

Tänk på att luftrenare bara kan ta bort damm och andra föroreningar från luften. Det är fortfarande lika viktigt att dammsuga och torka golv och möbler. Kapaciteten att ta bort olika typer av partiklar varierar också en del mellan olika luftrenare.

Så fungerar luftrenare

De allra flesta luftrenare använder en fläkt som suger in inomhusluften och låter den passera genom ett eller flera filter innan den släpps ut igen. På så sätt fångar den upp de partiklar som finns i luften. Hur effektiv luftrenaren är beror på luftflödet och vilka filter som används. Vissa tillverkare använder egenutvecklade filtertyper, men HEPA-filter är bokstavligen en standard.

HEPA står för high-efficiency particulate air (filter) och är en effektivitetsstandard för luftfilter. Ett HEPA-filter fångar mycket små partiklar, varav de flesta är osynliga för blotta ögat. Ett europeiskt krav är att HEPA-filter ska fånga upp minst 99,95% av partiklar i luften från en storlek på 0,3 mikrometer (µm) eller större. En ännu tuffare standard är ULPA (ultra-low penetration air), som kan ta bort 99,999% av partiklar så små som 0,12 µm.

Tänk på det här när du ska köpa luftrenare

Många av våra luftrenare rekommenderas av Astma- och allergiförbundet, som ställt upp vissa kriterier som måste uppfyllas för att en produkt ska få använda märkningen. Bland annat tittar man på luftflöde i förhållande till ljudnivån, underhåll/skötsel och hur luftrenaren påverkar inomhusmiljön. Märkningen kan därför ses som en kvalitetsstämpel, men det utesluter inte att produkter som inte ansökt om märkningen kan leva upp till motsvarande krav. Allmänna saker att fundera över för att hitta den bästa luftrenaren för dig:

Underhåll: Rengöring och byte av filter

Luftrenare kan ha flera filter inklusive HEPA-filtret, vilket betyder att de kräver regelbunden rengöring eller byte. Det är mer ekonomiskt och miljövänligt överlag om det går att rengöra och återanvända filtret utan att behöva byta varje gång – särskilt om du ofta använder luftrenaren. De flesta förfilter kan rengöras och det finns även vissa HEPA-filter som är tvättbara.

Många luftrenare har en varningslampa eller annan indikator som berättar när det är dags för rengöring eller byte. Andra gånger kan manualen berätta hur ofta du behöver byta, till exempel var sjätte månad.

Luftflöde och ljudnivå

Luftflödet har en avgörande betydelse för luftrenarens kapacitet och är den faktor som också har störst effekt på priset, allt annat lika. Flera eller större fläktar behöver heller inte arbeta lika hårt som små fläktar, och är därför ofta tystare. Förutom ett specifikt luftflöde har flesta modeller också en rekommenderad maximal rumsstorlek.

Om du väljer en modell som är klassad för ett mindre rum än du tänkt använda den i kanske den inte får avsedd effekt. Vissa luftrenare som har högre kapacitet än rummets storlek kan däremot arbeta på lägre än maximal effekt och vara något tystare.

Sensorer och automatik

Mer påkostade luftrenare har inbyggda sensorer som övervakar föroreningsnivåerna inomhus och anpassar luftflödet så att fläkten varken går mer eller mindre än nödvändigt. Med exempelvis Electrolux Pure A9 kan du dessutom få information om luftkvaliteten via en app. I avsaknad av automatiska sensorer kan en enkel timerfunktion också vara användbar för att ställa in enheten så att den bara körs vissa tider under dagen.

Luftrenare och luftfuktare i kombination

För dig som behöver en luftrenare och även har problem med för torr luft hemma finns ett flertal kombinationsprodukter med både luftfuktare och luftrenare. Det är förstås en platsbesparande lösning om du har behov av båda enheterna.

Säkra inomhusluften med en luftrenare

En stor del av de minst tio kubikmeter (10 000 liter) luft vi andas in varje dag är inomhusluft, så det är viktigt att den håller bra kvalitet. Utöver damm som finns i all inomhusluft förekommer också partiklar från matos, mikroorganismer och flyktiga ämnen som avges av exempelvis elektronik. Kort sagt finns det många faktorer som påverkar inomhusluften, och även om de flesta är relativt ofarliga kan det finnas goda skäl att rena luften.