PlusGaranti

Det händer att hemelektronik slutar fungera, av sig själv och ibland helt utan förvarning. Men det är lätt löst, så länge garantin fortfarande gäller!
Med MediaMarkt PlusGaranti förlänger du MediaMarkts vanliga garanti upp till 10 år - ett enkelt sätt att skydda dig mot design-, material- och tillverkningsfel.

Förläng garantin

I samband med att du köper en TV, vitvara, Apple-dator, HiFi, dammsugare, espressomaskin, skrivare, skärm eller mikrovågsugn från oss på MediaMarkt så kan du välja att lägga till PlusGaranti.

PlusGarantin täcker design-, material- och tillverkningsfel som gör att produkten inte längre fungerar som den ska. Om du köpt PlusGaranti och produkten slutar fungera kommer den repareras, bytas ut eller så erbjuds du prisavdrag.


Tänk på att du inte kan lägga till PlusGaranti i efterhand, utan att den måste köpas samtidigt som produkten.

  • – Skyddar dig mot tillverkningsfel i 5 år, upp till 10 för stora vitvaror
  • – Smidiga reklamationer i MediaMarkts varuhus
  • – Hemservice på stora vitvaror och TV-apparater
  • – Auktoriserade reparationer

Så här använder du din PlusGaranti

Besök ett MediaMarkt-varuhus eller ring vår kundtjänst. Se till att ha kvittot till hands!
Vid stora vitvaror och TV kommer vår kundtjänst hjälpa dig boka hemservice. I annat fall hänvisas du till ett varuhus varifrån produkten sedan skickas för reparation till en auktoriserad verkstad.

Om en produkt inte kan repareras kommer du erbjudas utbyte eller prisavdrag.

OBS! När du reklamerar så görs den slutgiltiga bedömningen av felets orsak av den auktoriserade verkstaden, inte av MediaMarkts personal. I de fall felets orsak inte är ett design-, material- eller tillverkningsfel kommer kostnaderna för transport, undersökning och ev. reparation bäras av dig. (Precis som vid vanliga garantiärenden.)

Vad är skillnaden mellan garanti och försäkring?

En försäkring:

– Täcker oförutsedda, utifrån kommande händelser (ex. olyckor).
– Har ofta självrisk – en extra avgift som ska betalas då du har anledning att utnyttja försäkringen.
– En produktförsäkring täcker i princip aldrig design-, material och tillverkningsfel.

En garanti:

– Täcker fel som uppstått under tillverkningen, i produktens material eller dess design.

– Garanterar att produkten, vid normalt användande enligt manualen, fungerar som utlovat under garantitiden.
– Täcker ALDRIG fel som orsakats av utifrån kommande händelser.

MediaMarkt PlusGaranti är INTE en försäkring, utan en förlängning av garantitiden.

Vad är skillnaden på garanti och reklamationsrätt?

I Sverige har alla slutkonsumenter (enligt Konsumentköplagen) reklamationsrätt i 3 år från datumet då en produkt köps. Den svenska reklamationsrätten täcker design-, material- och tillverkningsfel och syftar till att säkerställa att den produkt konsumenten köpt fungerar som utlovat. Reklamationsrätten är inte samma sak som garanti. Reklamationsrätten är lagstadgad. Garanti är frivilligt för återförsäljaren att erbjuda.

Enligt reklamationsrätten har återförsäljaren av produkten bevisbördan i 6 månader från försäljningsdatumet. Det betyder att det är upp till återförsäljaren att antingen stå för kostnaderna för en reparation, ett utbyte, prisavdrag eller återköp så länge denne inte kan bevisa att felet inte beror på ett design-, material- eller tillverkningsfel. Efter dessa 6 månader förs bevisbördan över på konsumenten. D.v.s. att då är det upp till konsumenten att bevisa att felet är ett design-, material eller tillverkningsfel.

En garanti från återförsäljaren innebär i grund och botten att denne förlänger sin egen bevisbörda. Utan en förlängd garanti kan det alltså, trots den 3-åriga reklamationsrätten, vara svårt för en konsument att få igenom en reklamation. Det är alltså inte att jämställa med en garanti under vilken det ställs betydligt större krav på återförsäljaren i och med dennes bevisbörda.

Hitta ditt varuhus
Från