PlusGaranti

Det händer att hemelektronik slutar fungera, av sig själv och ibland helt utan förvarning. Men det är lätt löst med hjälp av vår PlusGaranti!
Med MediaMarkt PlusGaranti försäkrar du din produkt i ytterligare 5 eller 10 år efter att MediaMarkts och tillverkarens vanliga garanti utgått - ett enkelt sätt att skydda dig mot design-, material- och tillverkningsfel.

Långvarigt skydd mot produktfel

I samband med att du köper en produkt från oss på MediaMarkt så kan du välja att lägga till PlusGaranti (gäller ej tillbehör eller mobiler).

PlusGarantin täcker design-, material- och tillverkningsfel som gör att produkten inte längre fungerar som den ska även efter att tillverkarens garanti gått ut. Om du köpt PlusGaranti och produkten slutar fungera kommer den repareras eller bytas ut.


Tänk på att du inte kan lägga till PlusGaranti i efterhand, utan att den måste köpas samtidigt som produkten.

  • – Skyddar dig mot tillverkningsfel i 5 år, upp till 10 för stora vitvaror
  • – Smidiga skadeanmälningar
  • – Auktoriserade reparationer

Så här använder du din PlusGaranti

Besök ett MediaMarkt-varuhus eller ring vår kundtjänst. Se till att ha kvittot till hands!
Vid stora vitvaror och TV kommer vår kundtjänst hjälpa dig boka hemservice. I annat fall hänvisas du till ett varuhus varifrån produkten sedan skickas för reparation till en auktoriserad verkstad.

Om en produkt inte kan repareras kommer du erbjudas utbyte.

OBS! När du reklamerar så görs den slutgiltiga bedömningen av felets orsak av den auktoriserade verkstaden, inte av MediaMarkts personal. I de fall felets orsak inte är ett design-, material- eller tillverkningsfel kommer kostnaderna för transport, undersökning och ev. reparation bäras av dig. (Precis som vid vanliga garantiärenden.)

Vad är skillnaden på Plusgaranti och reklamationsrätt?

I Sverige har alla slutkonsumenter (enligt Konsumentköplagen) reklamationsrätt i 3 år från datumet då en produkt köps. Den svenska reklamationsrätten täcker design-, material- och tillverkningsfel och syftar till att säkerställa att den produkt konsumenten köpt fungerar som utlovat. Reklamationsrätten är inte samma sak som Plusgaranti. Reklamationsrätten är lagstadgad. PlusGaranti är en frivillig, avgiftsbelagd tilläggsförsäkring.

Enligt reklamationsrätten har återförsäljaren av produkten bevisbördan i 6 månader från försäljningsdatumet. Det betyder att det är upp till återförsäljaren att antingen stå för kostnaderna för en reparation, ett utbyte, prisavdrag eller återköp så länge denne inte kan bevisa att felet inte beror på ett design-, material- eller tillverkningsfel. Efter dessa 6 månader förs bevisbördan över på konsumenten. D.v.s. att då är det upp till konsumenten att bevisa att felet är ett design-, material eller tillverkningsfel.

Hitta ditt varuhus
Från

    Priser

  • Priset på plusgarantin varierar beroende på produkt. För att se vad Plusgaranti kostar för just den produkt du vill ha kan du lägga produkten i varukorgen online, eller besöka ett MediaMarkt-varuhus.